Hurum Invest
SI Coaching

Strategisk Intervensjon Coaching

Hva er det?

Banebrytende Strategier innlemmet med det revulosjonerende Menneskelig Behov Psykologi og andre kvalitets disipliner, for å frigi stress, sinne, frykt, overspising, depresjon, smerte, negative mønstre, seksual dysfunksjon og lang tids avhengighet.

Strategisk Intervensjon coaching skaper varig forandring ved å bruke teknikker fra; Ericksonian Terapi, Strategisk Familie Terapi, Organisatorisk Psykologi, Nevrolingvistisk Programering (NLP), Transaksjons Analyse, Innflytelses Psykologi, Strategiske Studier, Tradisjonell Diplomasi, Konflikt Løsnings Metoder, Forhandlings metoder, med mer..."Strategisk Intervensjon tilbyr enkle forståelige løsninger som leverer flere fordeler, med mindre innsats, og ved mindre bruk av tid"Strategisk Intervensjon og Menneskelige Behov (Human Needs)

Hva SI Coaching bringer til bordet er; - revolusjonerende intervensjon i verdensklasse og kommunikasjons teknikker som assisterer mennesker å skape varig forandring i deres liv, bedrifter, familier og samfunn.


Strategisk Intervensjon er en type coaching som hjelper mennesker å forstå hvorfor de gjør det de gjør, finner myndiggjørende meninger for deres livs omstendigheter og oppdager hvordan de møter deres behov på positive og negative måter... som igjen hjelper å oppnå en dyp og bærende livsforandring.
Det involverer bruken av mange forskjellige disipliner som gir meg som Coach ekstremt effektive, fleksible og raskt fungerende - langvarige stategier for å håndtere et stort spekter av personlige hindringer.
Strategisk Intervensjon tillater oss å analysere mindre og fokusere på å jobbe mer med hjertet og følelser.


Tradisjonen for Strategisk Intervensjon som også kalles Human Needs Psychology (HNP) begynner med å forstå hvordan vi former alle aspekter av et menneskes liv ved å gi bestemte meninger til situasjoner og omstendigheter. For å forstå hvorfor vi gjør de tingene vi gjør og hvordan vi møter våre mest grunnleggendemenneskelige behov.