Hurum Invest
Om meg

Om meg

Alle har utrolig potensiale for å oppnå fantastiske mål - hva enn det må være.

Hva som ofte mangler, er klarhet! Og Hvorfor!

Jeg kan hjelpe deg oppnå dine mål.


Nå beveger jeg meg inn i investorenes verden for å gjøre det samme i større skala med Små og Medium Bedrifter.

Hovedfokuset mitt fremover vil være konsultasjon, fusjon eller anskaffelse (M&A) uavhengig av sektor, for å bidra aksjonærer og bedrifter med bla. risikostyring, vekst, skalering eller ut av krise.


På veien mot demokratisering av rikdom, skalere bedrifter og løse problemer for Små og Medium Bedrifter.

“Under enhver negativ oppførsel, er en positiv hensikt”

Etisk Investering

Etisk Investering - Hva er det?

  • Etisk ivestering er praksisen av av å velge investeringer basert på etiske og moralske prinsipper.
  • Etiske investorer unngår typisk å investere i "sin" aksjer, bedrifter involvert i stigmatiserte aktiviteter, som gambling, alkohol, tobakk eller skytevåpen. 
  • Analysering av investeringer i henhold til etikk burde også inkludere en gjennomgang om selskapets handlinger samordner med deres forpliktelser til etisk, historisk, nåværende og anslåtte ytelse.

For din Bedrift

Alle bedrifter har potensiale til ytterligere vekst og skalering selv om det allerede er et lønnsomt selskap. Jeg fokuserer på å løse problemer for deg eller din bedrift og vil gjøre mitt beste for å oppnå en vinn-vinn avtale som alle parter tjener på. Få muligheten til å bryte gjennom "glass taket" og vokse videre, få større kontrakter, mer innflytelse med leverandører, større inntekt og mer profitt.

For alle hardt-arbeidende grundere som løser problemer, skaper jobber og blir betalt sist, står jeg til tjeneste for å skape verdi.


Står du fast i livet?

Jeg berømmer deg for at du har kommet til beslutningen å skape positiv forandring i livet ditt.

Mange føler seg bortkommen, at de ikke har noen klar hensikt. Lar du frykt holde deg tilbake fra hva du virkelig ønsker å gjøre, eller har du den tilbakevendende følelsen av å ikke være tilstrekkelig, eller vanen med å miste fokus på dine mål etter kort tid? Dette er kjent for de fleste. Uheldigvis blir du sittende igjen med den generelle følelsen av å ikke være oppfylt og følelsen av utilfredshet i livet.  

Hvem som helst som står opp mot en eller flere slike hindere vil få store fordeler ved å slå seg sammen en livs coach. Det kan øke sjansene dine for suksess med 80%. 


Minste Kriterier for Bedrift.

Hvis bedriften har meget store sikrede lån med personlige garantier, har meget høye driftskostnader i forhold til inntekt eller bedrifter med svak kontantstrøm blir gjerne oversett. 
Ellers må bedriften ha inntekt fra 5 millioner, minimum etableringstid på 5 år og være geografisk tilgjengelig om bedriften er nedtrykt.


Hva kan jeg gjøre for deg?

Jeg er kurset i coaching og det tekniske og kreative aspektet ved fusjoner og oppkjøp (M&A) av Små og Medium Bedrifter (SME) Finansiell organisering og Turnaround teknikker. Jeg har kontakter verden over som er ledende, har lang erfaring og ekspertise innenfor feltet SME, M&A, Bedriftsutvikling, Turnaround, Avviklings støtte, Offentlig og direkte børsnotering (IPO og DPO)
Om det gjelder deg personlig, enten du står opp mot en stor overgang i livet ditt, er ute etter et spesifikt mål eller kun trenger klarhet. Da kan jeg hjelpe deg å se ting fra nytt perspektiv og identifisere uoppdaget styrke i deg og hjelpe deg med maksimering av din resurssterkhet. Jeg bryr meg dypt om mennesker og jeg kan guide deg et øyeblikk du virkelig trenger det, løfte deg opp til neste nivå og hjelpe deg å innfri dine mål.


Min historie

Mange år i livet mitt har jeg vært ute av balanse, alt jeg gjorde føltes feil Jeg følte meg feilplassert, ikke mitt sanne jeg og holdt alt på innsiden.

Jeg ønsket å forandre meg, jeg måtte forandre meg, men visste ikke hvordan. Jeg forsøkte mange forskjellige ting over årene men ingenting virkelig fungerte over tid.

I løpet av årene har jeg søkt verden etter svar, utdannet meg og jobbet hardt for å utvikle sann forandring og vitnet min innvendig og utvendig verden forandre seg til det bedre.

Ellers er min bakgrunn i å hjelpe mennesker og være en støtte livslang. Jeg har tidligere jobbet med psykisk/ fysisk utviklingshemmede barn og opp igjennom livet tilfeldig vært i kontakt med og hjulpet mennesker som har hatt store og tunge utfordringer i livet.

Det er mitt genuine ønske i å hjelpe. Å gjøre en forskjell og se utvikling, glede og positiv forandring som er drivkraften.  


Hva jeg ønsker for deg

Mitt ønske for deg er at du får oppleve ekte forandring og blir ditt sanne jeg. Det finnes inne i deg og jeg kan vise deg veien.

Jeg har selv gått den smale sti, og når jeg ser tilbake, hadde jeg hatt stor verdi av en coach eller mentor for å guide meg underveis. Din tid er nå, for senere ender fort opp med å bli til aldri.

Jeg er kurset hos Robbins Madanes Treningssenter for å utvikle mine verktøy og ferdigheter innenfor coaching med teknikker og strategier som virkelig leverer resultater. For å kunne tilby effektiv, rask, ekte og varig forandring for deg.


Du fortjener alt du ønsker deg

Alle fortjener å leve et givende liv med glede og lykke. De fleste av oss har også hatt en drøm de aldri har nådd. Trodd at det er umulig for deg. Jeg ønsker å vise deg at alt du bestemmer deg for og forplikter deg til vil bli din nye virkelighet.
Du kan bli alt du ønsker å bli så lenge du gjør jobben som er nødvendig. Jeg føler at min egen reise også kun har begynt, og mitt eget liv har tatt retninger jeg aldri før trodde jeg ville være på.

Jeg er så takknemlig for hvor jeg er i dag og ønsker å bruke min kunnskap og inspirasjon for deg.


Hva jeg bringer med til bordet er ekte strategier for ekte og varig forandring.

Å forandre seg er aldri lett hvis du ikke har de riktige redskapene og strategiene. Men det er langt ifra umulig om du ønsker dette for deg selv, hvis det er noe du må.

Jeg vil lede deg på din vei mot din indre sannhet og nye realiseringer i ditt liv.

Hvis du skal starte med å forandre kun en ting, uansett hvor lite, så er du på riktig vei mot vekst.

Hovedpoenget er å bevege seg fremover mot ønsket utvikling og mål.Bare husk at du er tilstrekkelig!